METROPOLITAN RESIGNS, AUXILIARY APPOINTED ADMINISTRATOR

April 16, 2018

METROPOLITAN STEFAN SOROKA RESIGNS AS ARCHBISHOP OF PHILADELPHIA

Pope Francis Appoints Auxiliary Bishop Andriy Rabiy as Apostolic Administrator of the Ukrainian Archeparchy of Philadelphia; Accepts Resignation of Archbishop Stefan Soroka effective April 16, 2018

STATEMENT BY METROPOLITAN-ARCHBISHOP STEFAN SOROKA

On Monday, April 16th, 2018, the Vatican Information Service announced that the Holy Father has accepted the resignation for medical reasons of Most Rev. Stefan Soroka, Archbishop of Philadelphia for Ukrainians and Metropolitan for the Ukrainian Catholic Church in USA. Pope Francis has declared the Archeparchy of Philadelphia as "sede vacante". Most Rev. Andriy Rabiy has been appointed by Pope Francis as the Apostolic Administrator of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia until the appointment of the new Archeparch.

Most Rev. Stefan Soroka was appointed as Metropolitan-Archbishop by His Holiness, Pope John Paul II on November 29th, 2000 and installed on February 27th, 2001. Most Rev. Andriy Rabiy was appointed by Pope Francis as Auxiliary Bishop for the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia on August 8th, 2017. Bishop Andriy, a priest of our Archeparchy, was ordained to the episcopacy by His Beatitude Sviatoslav Shevchuk in St. George's Ukrainian Catholic Cathedral in Lviv, Ukraine on September 3rd, 2017.

Our heartfelt appreciation is extended to His Holiness, Pope Francis, and to His Eminence Leonardo Cardinal Sandri, Prefect of the Congregation for the Oriental Churches, and to His Beatitude Sviatoslav Shevchuk for their understanding and compassion. We are also grateful to the Holy Father for the confidence he has shown in the abilities of Most Rev. Andriy Rabiy in appointing him as Apostolic Administrator for the interim.

I take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to the clergy, religious, seminarians and laity of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia. These past seventeen years have been filled with many challenges and blessings, some unique in the experience of the Philadelphia Archeparchy. Success in responding to the varying needs of the Archeparchy and its parishes was achieved with the positive and hopeful participation of clergy, religious and laity enabled by the Grace of God. Most gratifying to me was the personal journey of prayer and fraternity experienced with the clergy, religious and faithful of the Archeparchy. The highlight of my ministry in leadership was experienced when amidst parishioners and their ministers in parish liturgical celebrations, visits, pilgrimages, festivals, and in personal sharing. I was inspired by the dedication of the clergy, religious and faithful and their love for their Church.

I am also especially grateful for the fraternity and cooperation shared with my brother bishops of USA, with whom common needs of clergy, religious and faithful were addressed in our regular meetings, and in gatherings of our Church. The Grace of God provided richly in our many shared endeavours.

The Risen Christ greeted his apostles with the words, "Peace be with you!" May the peace offered by the Risen Christ characterize our continued love and service of our Ukrainian Catholic Church. Let us remember one another in prayer as we seek the intercession of the Mother of God in this time of transition being experienced within the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia and in our Ukrainian Catholic Church in the USA.

Christ is Risen!

ЗВЕРТАННЯ МИТРОПОЛИТА-АРХИЄПИСКОПА СТЕФАНА


У понеділок, 16 квітня, Ватиканська Служба новин оголосила, що Святіший Отець прийняв резиґнацію по стану здоров'я Кир Стефана Сороки, Архиєпископа Філадельфії для Українців та Митрополита Української Греко-Католицької Церкви у Сполучених Штатах Америки. Папа Франциск проголосив Філадельфійську Архиєпархію "sede vacante". Владика Андрій Рабій призначений Папою Франциском Апостольським Адміністратором Філадельфійської Української Греко-Католицької Архиєпархії до призначення нового Архиєрея.

Митрополит Стефан Сорока був призначений Митрополитом-Архиєпископом Його Святістю, Папою Іваном Павлом ІІ, 29 листопада 2000 року та інтронізованим 27 лютого 2001 року. Владика Андрій Рабій був призначений єпископом-помічником Філадельфійської Української Греко-Католицької Архиєпархії Папою Франциском 8 серпня 2017 року. Владика Андрій, священик з нашої Архиєпархії, отримав архиєрейську хіротонію з рук Його Блаженства Святослава 3 вересня 2017 року у Соборі Святого Юра у Львові.

Ми сердечно вдячні Його Святості, Папі Франциску, Його Еміненції Леонарду Кардиналу Сандрі, префектові Конґрегації для Східних Церков, та Його Блаженству Святославу Шевчуку за їхні розуміння та співчуття. Ми також вдячні Святішому Отцеві за показану довіру Владиці Андрію Рабію у його тимчасовому призначенні Апостольським Адміністратором.

Скористаюся з нагоди також сердечно подякувати духовенству, монашеству, семінаристам та вірним Філадельфійської Української Греко-Католицької Архиєпархії. Ці сімнадцять років проведені з Вами були повні викликів та благословінь, деякі з них особливі для Філадельфійської Архиєпархії. Успіх у звершенні та задоволення потреб Архиєпархії та парафій був досягнутий завдяки позитивній та активної участі духовенства, монашества та вірних через діяння Божої ласки. Найбільш приємним для мене була особиста подорож у молитві та братерстві разом з духовенством, монашеством та вірними Архиєпархії. Кульмінаційною точкою мого служіння були зустрічі та пережиття я мав, перебуваючи серед парафіян та священиками, у часі літургійних відправ та парафіяльних святкувань, відвідини, відпусти, фестивалі та особистих розмовах. Посвята та любов до Церкви наших священиків, монашества та вірних вражали та надихали мене.

Також, я дуже вдячний за братерство та співпрацю моїм братам єпископам у Сполучених Штатах, з якими ми постійно обговорювали та вирішували потреби вірних, монашества та духовенства під час зустрічей. Благодать Божа щедро благословила наші спільні зусилля!

Воскреслий Христос вітав своїх апостолів словами, "Мир вам!" Нехай мир даний Воскреслим Христом характеризують і надалі нашу любов та служіння нашій Українській Греко-Католицькій Церкві. Пам'ятаймо один одного у молитві і просімо заступництва Божої Матері у цей час переходу в Філадельфійській Українській Греко-Католицькій Архиєпархії та нашій Українській Греко-Католицькій Церкві у Сполучених Штатах Америки.

Христос Воскрес!


View More News

Unite Interactive